Järnvägsmuséet i Mulhouse (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, söndag, maj 14, 2017, 19:52 (373 dagar sedan)

I Sidospår nr 1 2017 skriver Kurt Karlsson under rubriken Semestertips om detta franska järnvägsmuseum, som numera kallar sig Cité du train. Kurt anser muséet vara väl värt ett besök, och det kan jag hålla med om. Kan tilläggas att det utöver buss även finns en spårvägslinje 3 som på sin väg från centralstationen stannar vid hållplatsen Musées alldeles intill järnvägsmuséet (och elektromuséet Electropolis). Man kan även åka med de förortsspårvagnar (Tram-Train) som trafikerar samma sträcka som linje 3 men sedan fortsätter på järnvägsspår. Spårkarta

[image]
Bilden visar en spårvagn utanför Gare Centrale 2014.

Muséet har två stora hallar, den ena inriktad på att ge en livfull skildring för den stora majoriteten besökare. Den andra hallen är nog mer inriktad på oss nördar, och där kunde man t ex hitta en ställverksapparat för en hydropneumatisk signalsäkerhetsanläggning

[image]
Signaler och växlar ställdes med tryckluft, men kommandon från ställverket till tryckluftsventiler ute på bangården skickades med hydraulik. Den hydrauliska kopplingen gjorde det även möjligt att, precis som vid en mekanisk anläggning, kontrollera att respektive växel etc faktiskt intog korrekt läge.

Just denna ställverksapparat hade varit i bruk vid Dunkerque-Dunes fram till 1981. Totalt fanns ett trettiotal ställverk av denna typ.

För att förenkla manövreringen hade man inte separata ställare för växlar och signaler, utan bara ställare för att peka ut början och slut på tågvägen. Ställarna var placerade i en matris (koordinatsystem) där kolumnerna betecknade början och raderna slutet på tågvägen
[image]
Denna hall skulle behövt lite bättre belysning på sina håll, mer förklarande skyltar och kanske lite allmän städning. Vid mitt besök 2014 gav även utomhusdelen ett lite förfallet intryck. Där fanns i varje fall en semafor för Lartigues blocksystem:
[image]

Detta blocksystem, som fanns i bruk till för några decennier sedan, har blockapparaterna placerade på själva semaformasten. Som synes är det en T-semafor med vingar för båda körriktningarna. Detta ansågs helt acceptabelt även för dubbelspår. De små gula vingarna informerar stationspersonalen om blocksträckans status, de röda vingarna högst upp vänder sig till lokpersonalen.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum