Godsbetalining (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, torsdag, maj 18, 2017, 15:45 (338 dagar sedan) @ Lennart Strömquist

....ett brunt kuvert med tryckt text SJ Kontrollkontor (kanske också med texten Tomteboda). Jag tror att det förseglades med lack och sigill). Proceduren kallades "Remissen", kuvertet avlämnades i sin helhet på poststationen där expeditören skrev ut ett REK kvitto på försändelsen, så förmodligen sändes dagskassan som värdepost till Stockholm där man sprätte upp kuverten och hanterade kontanterna. Långt från dagens internettbetalningar således.


Jag är okunnig i ämnet, men vill ändå minnas att rutinerna ändrads vid 1964 års omorganisation. Då skapades de nu försvunna trafikområdena (to): De fick särskild
redovisningsfunktion, gemensam för person och gods. Förut hade vissa
redovisningsfrågor legat på biljett- och godsexpeditionsföreståndarna. Funktionen blev en- eller tvåmans, under den s k redogöraren.

Kontanterna inbetalades nu till lokalt post- eller bankkontor. Postalt gottskrevs de troligen pg 4969-2, SJ allmänna inbetalningskonto. Resp. kassörs dagliga säljnota sändes till redogöraren. Avstämdes där med den summa, som med personreferens sänts till kassa.

Efter ca tio år samlades redovisningen till regionala centraler. I princip en på varje trafikdistrikt. På Örebrodistriktet man tänkt lägga den i Laxå. Där fanns ett övertaligt hus från platsens tid som storstation (Såldes senare och blev Polishus). Dessutom på dagpendlingsavstånd från Hallsberg, med annars rätt dåliga befordringsmöjligheter för vissa personalgrupper.

Tyvärr blev planerna inte av, utan Örebrodistriktet lades under redovisningscentral
Gävle. "Första varsel om nedläggning", som en spåman sade. Han fick rätt 1988.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum