Farligt gods: Hurra! (Järnväg allmänt)

av Olle Sundstrom @, torsdag, augusti 10, 2017, 09:34 (343 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Som gammal "farligtgodspåjärnvägskickare" blev jag lätt euforisk av Din fråga!

Du har alldeles rätt, en symbol med en röd triangel innehållande ett utropstecken infördes i mitten av sextiotalet.

Här ett citat ur Bergslaget 1/1966 (Bergslaget var Stora Kopparbergs Bergslags AB:s personaltidning):

...våra cisternvagnar... ansiktslyftning. Det mest utmärkande draget i det nya utförande är den mörkbruna färgen som cisternen är målad i. Innehållet anges, förutom i klartext, genom det ledband som löper vågrätt mitt på cisternen....Ytterligare en nyhet för landet utgör de små symboler som sitter på litteraskylten nedtill till vänster. På bilden knappt synbar finns under bokstaven C [i ABC-märkningen; min anm.] en röd trekant med ett inskrivet utropstecken. Det är numera det internationella tecknet för "försiktig rangering".....

Kan det vara denna märkning Du åsyftar?

Olle Sundström


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum