Bommar sedan när? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, augusti 11, 2017, 13:52 (286 dagar sedan) @ BD

Mot slutet av 1800-talet gjordes bommar av gran och furu, med 115mm diameter i storändan och 80mm diameter i lilländan.
Men hur var de målade?
Och hur såg skylten ut "passera ej........"


När sattes vägbommar upp för första gången? Det var väl först i och med att "biler" blev vanliga?

Absoluta premiären är oklar. Men ett fåtal enkla anläggningar fanns vid SJ redan ca 1885 (50-årsskriften). Antalet växte med att stationerna fick mekaniska ställverk i st f de gamla T-semaforerna i trä. Bommarna kunde också ibland ge rationalisering, då de ju till viss gräns kunde avståndsvevas.

Bilismen föranledde nog mer de automatiska vägsignalerna. Som också byggdes
i rationaliseringssyfte, tidigt vid t ex TGOJ. Och i min hemtrakts SJ byttes bommarna vid Mosås stn 1931 mot ljud- och ljussignaler.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum