Bommar sedan när? (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, augusti 12, 2017, 13:06 (341 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

När det gäller bommar kan också nämnas att järnvägen skilde på fällbommar och svängbommar. Vi lekmän kallar oftast svängbommarna för grindar, men inom järnvägsbranschen reserverades termen grind för avstängningsanordningar liknande den typ som t ex lantbrukare använder för att spärra av betesmarker.

Jag inbillar mig från linjeböckerna att detta gällde mest Skåne.

Typ av vägskydd nämndes inte mer i dem efter deras reform 1973: Övergången från bok- till offsettryck, varvid också några omredigeringar skedde. För förarna gällde ju mest att en V-signal var att "efterspana".

Vägskyddsformen stod stod sedan bara i SJ banregioners Vägförteckningar - tillsammans med bl a
ägovägskorsningar med ibland måleriska namn - t ex "Karl-Olles" efter någon tidig gårdsägare. Här redovisas bara fällbommar - s k A-anläggning. Svängbommar/grindar rationaliserats bort. Saken finns i dag givetvis i någon TrV datafil.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum