Färgsättning på äldre BJ personvagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, torsdag, september 07, 2017, 16:33 (257 dagar sedan)

Källor avseende BJ vagnpark är få. Ett sätt att spåra vilka vagnarna är att titta i Särtryck 77 efter förstatligandet av BJ men när det gäller bolagstiden är en av de få källor jag har boken "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872-1922". Tittade just i boken då jag sökte mer fakta om de äldre personboggivagnarna och hittade då en intressant uppgift på sidan 268 avseende färgsättning.

Här står;
"Innan teakklädsel infördes, voro vagnarna nedtill målade svarta och upptill i tämligen starka, olika färger, för att passagerarna lättare skulle finna sig till rätta beträffande vagnklasserna. Då teakklädsel införts, måste de resande vänja sig vid att endast lita på de stora metallsiffrorna eller i målning angivna klassbeteckningar, "Klassfärgerna" fingo därigenom mindre betydels och ersattes med en olivgrå färg, med vilken alla "plåtvagnar" målas."

Ovanstående genererar två frågor;

1. "Klassfärger", vilka var dessa för 1:a, 2:a resp 3:e klass?

2. När olivgrå färg infördes gemensamt för alla klasser bibehölls den nedtill målade svarta färgen?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum