Fråger YBo5p (Fordon: motorvagnar / dressiner)

av Herbert Paalberg @, lördag, september 09, 2017, 19:59 (255 dagar sedan) @ Nils-Eric Sääf

Ybo5 900 och 888 skadades svårt när de ingick i ett rst mellan Vö-Vk omkr. 1981 av ett stort träd som lagt sig över linjen och fick sina långsidor skadade. De transporterades till Hvst. i Ör för besiktning om de skulle renoveras men man kom till insikt om att skadorna var för stora
för att det skulle löna sig att återställa dom i trafikdugligt skick. Jag tjänstgjorde under åren 1979-1984 på aktuell sträcka som förare med stationering i Vk samtidigt som jag ingick i styrelsen för TJF i Vk där vi hade som målsättning att återskapa ett stycke järnvägshistoria där just Yp skulle ingå. Jag beslutade då att inköpa Ybo5p 900 för egna pengar och skänka fordonet till föreningen. Minns inte idag vem som köpte 888 men båda blev räddade. Jag tog då kontakt med Malte Ljunggren som var chef på KVAB i Kalmar om de hade några sidoplåtar kvar sedan deras tillverkning av Y6-serien. Det visade sig att det fanns en hel del plåtar kvar och fick dessa till skänks mot avhämtning till Vk. I verkstadshallen i Vk påbörjade vi en stor renovering med att riva hela den skadade långsidan och tillverka nya sidostag och svetsa på de plåtarna från KVAB. På våren (maj 1984) var 900 klar och insattes i smalspårstrafiken som då hade en stor invasion av resande inför nedläggningen i aug (19) 1984. Det var ju brist på Yp-fordon vid denna tid varför en del av RB:s Yp anlände till Växjö med överföringsvagn Q37 och även de inledde en ny karriär i Småland. TJF erhöll vagnshyra av SJ för dess insatser varför hela affären gick ihop sig ekonomiskt. Vid en närmare kontroll i Annotationsboken från sista tåget den 19 augusti 1984 som jag körde bestod tåg 2161 av Yp 873,874,893,801samt 900. Det var SJ:s sista personförande linje med spv. 891 mm som avslutade denna dag, resten är museitrafik fram till dags dato. Vad gäller Yp 888 så erhöll även den KVAB-plåtar och hamnade väl en tid på NKLj i Hagfors där det var tänkt att den skulle rulla men det blev inget av dessa planer.
Någon kan säkert berätta vidare om dess öden. Så jag kan väl kalla mig för rälsbussägare och Yp 900 fick ett gott hem i Vk. För min egen del har hjärtat klappat extra för ångloket L18p 3147 som är en galjonsfigur för gamla NVHJ och vi har tjänstgjort i 49 år men nu är dess panna utdömd så vi har båda pensionerats efter ett troget liv tillsammans. Tack 22:an för tiden. Palle i Vika.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum