Färgsättning på äldre BJ personvagnar? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, söndag, september 10, 2017, 11:47 (286 dagar sedan) @ Ola Ahlström

Kan det vara så att man/ingen vet svaret?

Eftersom frågan gäller personvagnar på BJ och referensens i min ursprungliga fråga är boken från 1922 av Vincent Ahlberg och som väl får betraktas som trovärdig då den skrivits på uppdrag av bolagets styrelse får väl citattet upprepas;

"Innan teakklädsel infördes, voro vagnarna nedtill målade svarta och upptill i tämligen starka, olika färger, för att passagerarna lättare skulle finna sig till rätta beträffande vagnklasserna. Då teakklädsel införts, måste de resande vänja sig vid att endast lita på de stora metallsiffrorna eller i målning angivna klassbeteckningar, "Klassfärgerna" fingo därigenom mindre betydels och ersattes med en olivgrå färg, med vilken alla "plåtvagnar" målas."

Jag kan hålla med om att klassfärgerna troligen överensstämde med Statsbanornas men citatet är inte tydligt då det där anges "starka, olika färger". Vidare är det oxså troligt att när vagnarna ommålades på 1910/20-talet i gemensam "olivgrå" (olivgrön?) att hela korgen fick denna färg men citatet kan oxså tolkas att vagnarna bibehöll svart nederdel. Vad gällde? Kanske en 100 årig gåta som inte kan lösas.

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum