Järnvägsinspektör? (TGOJ CTC) (Järnvägspersonal)

av Överkörmästaren, söndag, september 10, 2017, 14:12 (737 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Termen "fjärrbevakad" var nog ännu inte i bruk, det var väl därför TGOJ skrev att dessa gränsstationer skulle vara "obevakade", vilket ju inte är en helt korrekt beskrivning.

Nej, termen kom långt senare, liksom "lokalbevakad" och "stängd". Jag sökte bara anknyta till dagens. En obevakad station (nu driftplats) är grundmässigt klassad som sådan (Infrastruktur etc). Men utväxlar i vart fall inte för tillfället tåganmälan - del i NSB gamla definition (Den moderna kan jag inte).

Saltsjöbanan verkar ha använt ett liknande upplägg mellan Saltsjö-Duvnäs och Neglinge under ett års tid 1938 - 1939 när Saltsjö-Duvnäs blivit fjärrbevakad från Neglinge men det ännu inte fanns linjeblockering på sträckan. Om ett tåg på väg från Neglinge mot Saltsjö-Duvnäs lämnade kvar vagnar på sträckan skulle man stanna vid infarten till Saltsjö-Duvsnäs och anmäla detta till ställverksvakten i Neglinge


Tjänstgjorde två personer? Fjtkl för Saltsjö-Duvnäs och "ställverksvakt" för Neglinge lokalt? Bas i tåganmälningssystemet är ju två oberoende aktörer

Neglinge hade väl även långt senare ett vevställverk som krävde manövrering åtminstone vid möten och rörelser till/från bangården, men huruvida det fanns en särskild tågklarerare hela dynet för det vet jag inte.

På Roslagsbanan och Saltsjöbanan förekommer sedan många år driftformen "tåganmälan mellan TL och förare" dvs endast en trafikledare (motsv fjtkl) är inblandad. På Roslagsbanan finns även "vanlig" tåganmälan men det tillämpas sällan. På SSnJ verkar det ha avskaffats före 1967 om jag tolkar det årets säo rätt.

Sedan 2015 har ju hela Saltsjöbanan linjeblockering och förhoppningsvis får väl även Lindholmen-Kårsta det någon gång, varvid dessa historiska särarter väl troligtvis har spelat ut sin roll...

(Linjeblockering saknades ju än på denna
SSnJ-del): Frånsett vissa enklare fall, t ex godsbanor med sth 40 (Dagens system S) och körning mot obevakad vänddriftplats (Vid SJ i år 60 år gammalt, vid t ex GSJ kanske ännu äldre). Men här finns ju nu distans-tkl.

Med tiden fick alltfler grenstationer "Forsmomodellen". Trafikledningar nedbemannas i lågtrafik, flera manöverområden kombineras. Gävlekollegerna tycks först ha upptäckt fällan Kilafors-Söderhamn. Tidvis skulle fjtkl fått "tåganmäla med sig själv". Malmöborna fick så observera saken med Emmaboda-Karlskrona. Man fick justera arbetsindelningarna. Hur man gjorde vid enmanstjänst vet jag inte. Trafikförbud?

"Kvarlämnade vagnar" jag upplevt som en generell regel. Obs anmälan från infartssignalen.
Detta skall förhindra tkl att av misstag avsända ett möteståg.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum