Vilken BJ Göta Elfbro? (Järnväg allmänt)

av Sune Nylén @, måndag, september 11, 2017, 16:03 (285 dagar sedan) @ Ola Almquist

Det är bron över kraftkanalen i Trollhättan. I slutet av 20 talet, 1926 vill jag minnas jag läst, ersattes den med en betongbro, som uppfördes utanför järnbron, varefter denna nedmonterades.Trafiken kunde härigenom obehindrat fortsätta. Den danska firman Christiani & Nielsen utförde arbetet, och gav i samband med detta ut en bok i kvartoformat med mycket bilder från arbetet. Även en del andra arbeten redovisades här.
Betongbron ersattes i samband med dubbelspårsbyggnaden.
:-) Sune


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum