Några gamla signalinrättningar (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, oktober 10, 2017, 19:22 (279 dagar sedan) @ Helmut Maripuu

[image]
Håller på och bygger en ny mdelljärnväg huvudsakligen från tidsepoken 50 - 70 tal.
I ett gammalt nummer av Teknik för alla hittade jag denna bild. Funderar över signalen för övergång till vänster. Har aldrig inte ens i min barndom sett denna signal med två sken. Någon som vet hur den fungerade? Gissar att det var en vit och en röd men var det blinkande sken eller fast sken? Fanns det någon varningsklocka?

Ja, det var en vit och en röd ljusöppning. Se bild ganska långt ned på den här sidan på Gunnar Ekevings webbplats.

Lutande dvärgar har jag stött på när jag letat efter gamla bilder men när försvann lutande dvärgar på betongfundamenten?

Svårare att säga. Kan nog ha funnits kvar i gamla anläggningar in på 1980-talet.

[image]

Dvärgar på hög stolpe har jag aldrig tidigare stött på! Under vilken tidsepok förekom dessa och på vilka ställen efter järnvägen kunde man hitta dessa?

Om dessa s.k. linjedvärgar kan man läsa på den här sidan hos Gunnar Ekeving.

[image]

Ser ut som en vanlig huvudsignal men är man ett matematiskt geni kommer man snabbt fram till att det finns en lampa för mycket. Vilka signalbilder hade denna signal? Samma som dagens? Men vad hade den lampan längst ner för färg och var det med fast sken eller blinkande. Skulle vara kul att ha några av dessa på min modelljärnväg men kommer inte ihåg att jag lagt märke till huvudsignaler med sex lampor under min barndom.

Ursprungligen visades, i en infartssignal som också försignalerade följande utfartssignal, den gröna blinken för det som nu kallas "vänta stopp" från den allra nedersta ljusöppningen. Jag tror att man av diverse kopplingstekniska skäl ville ha en separat ljusöppning för det blinkande försignalskenet. Signalen på bilden är, tror jag, en huvudljussignal som dels ska kunna visa "tre gröna" till en avkortad tågväg från ljusöppningarna 1, 3 och 5, och dels ska kunna visa "en grön och grön blink" från ljusöppningarna nr 1 och 6. Ja, kanske till och med "två gröna och grön blink" från ljusöppningarna 1, 3 och 6, för sådant förekom också. På 1950-talet påbörjande man ombyggnaden till nuvarande användning av ljusöppningarna, men det finns uppgifter om att "grön blink" från ljusöppningen längst ned förekom ända in på 1980-talet.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum