Några gamla signalinrättningar (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, oktober 10, 2017, 21:35 (285 dagar sedan) @ Ulf Pålsson

[image]

Ser ut som en vanlig huvudsignal men är man ett matematiskt geni kommer man snabbt fram till att det finns en lampa för mycket. Vilka signalbilder hade denna signal? Samma som dagens? Men vad hade den lampan längst ner för färg och var det med fast sken eller blinkande. Skulle vara kul att ha några av dessa på min modelljärnväg men kommer inte ihåg att jag lagt märke till huvudsignaler med sex lampor under min barndom.

Ursprungligen visades, i en infartssignal som också försignalerade följande utfartssignal, den gröna blinken för det som nu kallas "vänta stopp" från den allra nedersta ljusöppningen. Jag tror att man av diverse kopplingstekniska skäl ville ha en separat ljusöppning för det blinkande försignalskenet. Signalen på bilden är, tror jag, en huvudljussignal som dels ska kunna visa "tre gröna" till en avkortad tågväg från ljusöppningarna 1, 3 och 5, och dels ska kunna visa "en grön och grön blink" från ljusöppningarna nr 1 och 6. Ja, kanske till och med "två gröna och grön blink" från ljusöppningarna 1, 3 och 6, för sådant förekom också. På 1950-talet påbörjande man ombyggnaden till nuvarande användning av ljusöppningarna, men det finns uppgifter om att "grön blink" från ljusöppningen längst ned förekom ända in på 1980-talet.
/up

Tillägg: Jag glömde en viktig variant. Från 1950-talet började man kombinera infartssignaler med försignalering med s.k. sidotågvägssken. Detta var den gula ljusöppning längst ned som motsvarande den separata sidotågvägslyktan som sedan 1940-talet hade funnits på vissa fristående försignaler. En infartssignal kunde visa "en grön, grön blink och gul fast" med betydelsen "kör, nästa huvudsignal visar kör varsamt. (Idag motsvaras det av "en grön och två gröna blinkar", "kör 80, vänta kör 40".) Om en och samma infartssignal behövde visa denna signalbild och behövde kunna visa "tre gröna" för "kör varsamt" till avkortad tågväg, då behövdes det en sjätte ljusöppning för det gula skenet, eftersom nr 5 var upptagen för att visa det nedersta gröna i "tre gröna".

Den gula lyktan nederst slopades 1975 då försignalering "grön blink och gul fast" ändrades till "två gröna blinkar". Rester av den gamla signaltypen kan fortfarande ses i infartssignalen i Flen västerifrån: Det är en före detta "sexskenare" med den nedersta ljusöppningen igensatt. Även i Ludvika lär det finnas en likadan.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum