Hamnspåret Mellerud? (Järnväg allmänt)

av bosc @, onsdag, oktober 11, 2017, 21:06 (278 dagar sedan) @ K Lemming

Som en liten kuriositet kan jag meddela att växeln mot hamnspåret och industriområdet låg kvar en bit in på 2000-talet och kanske fortfarande. Däremot tog dåvarande Banverket bort förbindelsen med industrispåret i samband med att man skulle ordna med dränering vid bangårdens nordöstra del. Spåret kapades och lades aldrig tillbaka efter att man talat med en kommunal tjänsteman (som absolut inte hade behörighet att fatta beslut i ärendet). Jag har i min ägo en kopia av ett avtal från 1947 mellan dåvarande SJ och Melleruds municipalsamhälle att SJ skulle anlägga växel och spår till industriområdet nordost om bangården. Genom Banverkets "olagliga(?)" åtgärd, omöjliggörs direkta järnvägstransporter från/till industrierna i området./BoSC


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum