Första rangerbangården i Norden (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, november 17, 2017, 17:41 (397 dagar sedan) @ Peter Andersson

S k sekundärbangårdar var Västerås, Kil, Sundsvall och (från 1972) Jönköping. Alla utom Kil med rangervall. Här har jag kanske missat någon.


Vad skiljer ovanstående "sekundärbangårdar" från exempelvis godsbangårdarna i Halmstad, Hässleholm eller Falköping, bortsett från nämnda rangervall?


Som sagt möjligt att jag glömt någon. Vad som styrde var dock inte tekniken, som för TrV i
dag. Utan resp. stations rang i godstågshierarkin. Hade t ex Falköping och Hässleholm inte
mest överflyttning av vagnsgrupper mellan tåg? Halmstad hade i nutid övergångsrangering till bara EN sidolinje och var annars mest ortsbangård.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum