DJ Dalslands järnväg (Järnväg allmänt)

av bosc @, söndag, januari 07, 2018, 22:15 (288 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Järnvägen planerades för sträckan Fredrikshald - Kornsjö - Sunnanå hamn vid Vänern, men var till en början planerad gå till Vänersborg. Här fanns ju redan järnväg och bygget planerades därför med hänsyn till Bergslagsbanas beslutade sträckning. Man vill uppnå kontakt med sjötrafiken på Stora Le och järnvägen drogs därför via Dals Ed. (Här ser man hur stark båttrafiken fortfarande var). En kuriositet är att banan i stort följer Carl den XII:s härväg 1716-1718. Den följer en moränvall som sträcker sig från trakten av Oslo, genom Dalsland och ända till Åbo i Finland. Tanken med slutpunkten i Sunnanå var att uppnå goda transportmöjligheter till hamnarna runt Vänern. Järn skeppades från Bergslagen till Catrineholms Jernverk i Tistedalen i Norge och det skeppades ut virke och skogsprodukter från Dalsland, bl.a. aspvirke till tändsticksfabriken i Tidaholm.
Vid ett sammanträde i Bäckefors den 9 december 1873 med intressenter kring Dalslandsbanan, fastställdes den slutliga sträckningen och man beslutade bilda Dalslands Jernvägsaktiebolag". Trafiken startade 1879, samma år som Bergslagernas Järnvägar.
Så småningom minskade utskeppningen via Sunnanå hamn och stationen och trafiken upphörde. Stationshuset står kvar än idag och området är väl värt ett besök. På den gamla banvallen går idag en gång- och cykelväg från Melleruds tätort.
Mer finns att läsa bl.a. i Roland Olssons och Gösta Johannessons bok, "Dalslands Jernväg, 125 år", utgiven 2004./BoSC


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum