SJ C3a 1314 - historia? (Järnväg allmänt)

av Micke Carlsson @, måndag, januari 08, 2018, 10:42 (287 dagar sedan) @ Erik Andersson
edited by Micke Carlsson, måndag, januari 08, 2018, 10:54

Har inte exakta årtal, men vagnen köptes av MaWJ1 (senare NJM) i Nynäshamn runt 1982-84. Minnet säger att vagnen då kom från Nässjö, där den stod och bidade sin tid vid området kring "böljan" och växlingsvallen närmast station. Sjösidan av vagnen var riktigt gottigt rutten.

Den var då inredd som logementsvagn men inte som brukligt med korridor och 2 kupéer med våningssäng utan med "salong" d v s att sovkupéerna var två genomgångssalonger med våningssängar på var sida vilket gav 4 våningssängar istället för två. Matsalsdelen var därför lite mindre också. Gaveldörren mot sovsalongänden ledde endast till ett mindre förråd kanske en meter djupt. Det fanns alltså ingen genomgång. Vagnen var fortfarande plåtklädd vilket innebär fönster av "originaltyp" och inte de byggbarackssfönster på gångjärn som vagnar som kostades på isolering vid ombyggnaden fick.

Dessa logementsvagnar byggda på C3a och C3c-vagnar var ofta ombyggda av Bollnäs-verkstaden på tidiga 60-talet. Äldsta färgsättningen invändigt (i 1314) var blekgult med gröna detaljer och lister, inte otänkbart att man gjorde slut på sitt färglager till Hilding- och landsvägsbussar på det viset. Man kan inte låta bli att undra i alla fall.

Det är troligt att vagnen innan logementstiden varit ambulansvagn, vilket flertalet C3a tycks ha varit, utom de som byggdes om till CF4. Isåfall bör man kunna se texten AMBULANSVAGN framskymta på gavelplåten. Nu är 1314 ombyggd med inåtgående dörrar igen, kanske har den färgresten gått förlorad i samband med det.

MaWJ1 påbörjade en upprustning för att använda vagnen som logement/omklädningsrum men då man flyttade till Nynäsgård 1986 behövdes inte vagnen mer för "praktiska ändamål".

NJM köpte sedan sina beredskapsånglok 1136 och 1189 år 1994 av SJVM genom ett fordonsbyte där 1314 och Co5 1275 lämnades som likvid. SJVM påbörjade en renovering som åtminstone jag tyckte blev helt OK men som SJVM själva inte var nöjda med. Jag såg vagnen i Gävle för ca 15 år sedan, med renoverad stomme, ny pärlspontpanel och vända gaveldörrar så att de gick inåt (dörrarna vändes att gå utåt vid SJ:s senare ombyggnader). Minns inte om dörrarna är tvådelade som de ursprungligen var, eller om dörrarna bara vänts. Gaveldörren var då vagnen var ny en 750 mm bred ingångsdörr med en 250 mm vikbar dörrpost som satt "semipermanent" fast, meningen var att gaveldörren kunde öppnas lite extra för möjligheten att ta in bårar i vagnen om vagnen behövdes till sjuktransport, antagligen i kristid.

SJVM beslöt att skicka vagnen vidare och den kom till Ängelsberg. Vad jag förstår har inget gjorts åt vagnen under den tiden den varit där. Vagnen utrangerades sedan från ENJ varigenom den återkom till SJVM och vidare till SkJ.

C3a är en lite udda vagntyp som verkar ha varit en förövning till kommande C3c-beställningar. I princip alla då förekommande vagnbyggande företag i Sverige tycks ha fått bygga två vagnar var av de 24(?) vagnar som byggdes. (1309-1332?) De två från Hässleholm, 1331-1332, avvek vid leverans genom att ha endast 6 meters axelavstånd mot övrigas 7 meter men byggdes snart om. Istället för toalett har C3a en konduktörskupé med "samma yta" i ena vagnshörnet.

De verkar inte ha fått vara i trafik särskilt länge, utom det fåtal som byggdes om till CF4 och som visst hamnade på Inlandsbanan och fanns i trafik där in på mitten av 60-talet. Som typiska lokaltågsvagnar fanns de i Stockholm resp Malmö tillsammans med Co4-Co5 som är mycket lika C3a. I Stockholm tycks åtminstone någon/några en tid ha fått gå som belysningsackumulatorvagnar, alltså tomma på bänkar och med ett större batteriupplag inne i vagnen för elbelysning i tåget. 1329 som skrotats av NJM 1988-89 hade en sådan bakgrund enligt uppgift.

Malmbanans vänner hade en C3a som återställts till personvagn dock utan att byggas om i väggreglar efter logementsutförandet (som innebär en större fönster- och väggregelomflyttning på ca 25% av vagnskorgen). Vet inte om den brann upp nu nyligen eller om den finns kvar.

Kristianstad har en C3a i logementsutförande som väl har gått/går som personalvagn i deras tåg. Identisk med 1329 som skrotats av NJM.

Scanias museum i Södertälje har en C3a som byggts som BC-vagn "utan förebild" för att visa hur en vagn kunde sett ut. 1314 var en tid erbjuden Scania då vagnen är byggd av Södertälje Verkstäder men de avböjde. Jag tror prislappen avskräckte och de hittade en vagn hos SJ istället.

NJM har 1331, f d ambulans och logement, som är tänkt att bli resandevagn igen en dag. Mycket jobb kvar. Även 1323, märkt med sitt maskinförrådsnummer 1276, är renoverad/bevarad som logementsvagn men rödmålad för att smälta in i persontåg. En strykning med grå 15 bara så är den en i det stora hela komplett logementsvagn av Bollnäs-typ.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum