SJ C3a 1314 - historia? (Järnväg allmänt)

av Erik Andersson @, Lund, måndag, januari 08, 2018, 21:47 (312 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Tack för intressanta fakta!
Efter att ha genomfört några arbetsdagar på vagnen har jag kunnat konstatera att den tidigare utförda renoveringen har haft en högst varierande kvalitet. Vissa delar som exempelvis stommen på vagnens långsidor och nytillverkade fönster ser otroligt bra och välgjorda ut medan stommen på vagnens gavlar, panelmontaget och mellanväggarnas konstruktion lämnar en del övrigt att önska.

Som exempel kan nämnas att diverse stolpar och tvärslåar på gavlarna såg fina ut, men inte var hoptappade eller skruvade med vinkeljärn utan bara hoplimmade! Gavlarna föll i bitar bara man sparkade lite på dem. Den invändiga panelen var spikad med små dyckert i sponten, så mycket panel har skakat ner i transportenrna och den som inte ramlade då har släppt från fästet för att den har blivit fuktig och rest sig...

SkJ:s vagnsektion planerar att lägga ner rätt mycket energi på vagnen nu under vårvintern. (Vi behöver jobb i mindre utrymmen som går att värma upp med värmefläkt). Då blir det främst inredningen som vi lägger krutet på. Vi har redan haft nere och återmonterat drygt hälften av den inre pärlspontspanelen för att lätta lite på trycket. Träet har svält och rest sig på många ställen. Vi har även åtgärdat det mesta på gavlarnas stommar. Vagnen kommer alltså att återfå de karaktäristiska pardörrarna. För att få plats med dessa och kunna återanvända de befintliga tapphålen i takstocken har vi fått riva ner och bygga om tjänstekupéns ena vägg. Tjänstekupén var ungefär en decimeter för bred för att man skulle kunna öppna gaveldörren.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum