Matarvattenrening för museifordon (ånglok) (Fordon: lok)

av mormorsgruvan @, tisdag, januari 09, 2018, 10:21 (286 dagar sedan)

Detta ämne har behandlats flera gånger tidigare i detta forum.
Humus i vatten, kan vara ett stort problem, eftersom det i ångpannan omvandlas till organiska syror, som kan ge punktfrätning i pannan.
Vid vattenanalys får man besked på Färg. Om färg är =0 innehåller vattnet inte humus. Ju högre siffra desto mer humus.
Vid järnvägar där man varit tvungen att använda humushaltigt vatten har man ibland använt avhärdning med kalk + soda + natriumaluminat. För detta behövs en stor sedimentationstank, vilket ofta blir för dyrt för en museiförening.
----
Jag förslår istället, att använda ett filter fyllt med kiselgur. Ett sådant filter tar bort all humus. Ett filter med 200 liter kiselgur är kanske tillräckligt för ett helt års vattenförbrukning vid en museijärnväg. Kiselguren kan sedan regenereras, genom upphettning, exempelvis i en hemmabyggd gasoleldad ugn.
---
Ett frågetecken är om hurvida kiselguren avger kisel till vattnet?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum