Några smalspåriga ånglok... (Fordon: lok)

av Micke Carlsson @, torsdag, januari 11, 2018, 17:46 (283 dagar sedan) @ Gunnar D
edited by Micke Carlsson, torsdag, januari 11, 2018, 17:51

Halvkvalificerad gissning att det är MÖJ 2 närmast kameran och NÖJ 7 bakom, och bilden tagen i Finspång med tanke på den putsade husgaveln till vänster.

Bild på MÖJ 2 finns i Yngve Holmgrens "Östgötaånglok 891" och stämmer bra med kolförråd, skorsten, lokets storlek osv. Loket nr 7 stämmer ganska eller "tillräckligt" bra med bilderna på NÖJ 8 och 9 i samma bok.

Finspång var ju något av centralverkstad för östgötabanorna en period så det är inget konstigt med ett MÖJ-lok där vid den tiden. MÖJ 2 såldes dessutom som växellok till STAL 1946 så det kanske ännu troligare är då bilden tagits (1946-56).

Det som stör på lok 7 är hyttfönstren som borde suttit tätare för att vara lika som NÖJ 8-9.

Det enda lok med nr 7 och axelföljd 1C det annars kan vara är VB 7 men det hittar jag ingen bild på.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum