motorvagn (Järnväg allmänt)

av Tommy Lager @, lördag, februari 10, 2018, 22:49 (308 dagar sedan) @ Sven Bårström

Jag måste naturligtvis böja mig för de två föregående inläggen vad det gäller luftmotståndet från gavlar på timmervagnar. Men man blir ändå förvånad över att ett tomtåg kan vara tyngre att dra än ett fullastat!
Sven B

Det är faktiskt ganska lätt att inse om man räknat lite på just luftmotstånd. Om nästa vindanblåsta yta ligger långt ifrån den främre i färdriktningen och det inte finns något mellan dessa två ytor som skuggar, blir det samma vindkraft på de bägge. Skulle det nu finnas timmerlast på vagnen så "skuggar" timret den följande gaveln och minskar därmed vindkraften. Vid stabilitetsberäkningar för offshorekonstruktioner brukar man säga att om två lika stora ytor ligger på ett större avstånd från varandra än 7 gånger deras höjd så blir skuggeffekten 0, dvs man måste räkna bägge ytorna som helt vindanblåsta. Ju närmre ytorna befinner sig varandra desto mindre blir vindkraften på den följande. M a o om de bägge ytorna ligger direkt efter varandra så får den följande ytan ingen vind på sig.

Motståndet mot rörelsen består ju av flera komponenter, gång-, kurv-, stignings- samt vindmotstånd. Vid låga hastigheter är vindmotståndet relativt lågt men ökar med kvadraten på hastigheten. Tomma timmertåg har ett stort antal gavlar som fångar vinden.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum