ÖrSJ godsvagnar (Fordon: vagnar)

av Kjell Friberg @, tisdag, februari 13, 2018, 14:26 (345 dagar sedan)

Godsvagnarna vid ÖrSJ har länge gett mig visst huvudbry. De tillverkades vid KHJ verkstad i Örebro och registreades av ÖKJ. Så långt är allt frid och fröjd men därefter kommer problemen. Vid tillverkningen lades de in i befintliga ÖKJ nummerserier men fick enligt en obekräftad uppgift egen nummerserie från 800 och uppåt i samband med ÖrSJ öppnande, R-vagnarna som tillverkades 1898 fick redan från början nummer i denna serie. 1900 övergick huvudmannaskapet för ÖrSJ från ÖKJ till SJ i samband med att SJ-linjen Örebro - Krylbo öppnade och ÖrSJ godsvagnar innumreades som SJ 10041 - 10099 men räknades som privatvagnar tillhörande ÖrSJ fram till det definitiva statsövertagandet av ÖrSJ 1 januari 1907. Bland godsvagnarna fanns tre ångfinkor som senare fördes över till den nya nummerserien (25000) för F-vagnar. En uppgift säger att denna överföring skedde redan när serien bildades 1905 medan en annan säger att dessa tre hade kvar sina nummer 10041 - 10043 till ÖrSJ definitiva övertagande. Jag har inte undersökt huruvida även ÖrSJ personvagnar räknades som privatregistrerade under perioden 1900 - 1906 vilket möjligen kan ge svar på när ångfinkorna omnumrerades.
Det jag vill ha svar på är om 800-serien fanns (utöver R-vagnarna) och när ångfinkorna blev F-vagnar.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum