En tragisk härdanfärd för 66 år sedan (Järnväg allmänt)

av Alex @, tisdag, mars 06, 2018, 14:16 (285 dagar sedan)

Städade mailkorgen och hittade ett mail med bifogad historia från Pelle Granbom (fd. GD Banverket) Pelle finns inte med oss längre men historien om den stackars renen lever kvar. Kanske har jag visat det tidigare men ändå. Mvh/Alex

Förarrapport: Tåg nr 3775 den 26.2.52 Fordon litt Dk nr 432

En ren påkördes och dödades på linjen Stk-Lin (Sikträsk – Linaälv)
Luleå den 26.2.52/B.Lundström
Lokm Luleå
P g a infordrat yttrande ang avståndet, sikten o s v må anföras följande:
Det var natt, Det var högerkurva, Det var för kort avstånd att kunna stanna.
Händelsen tillgick sålunda:
Tåg 3775 och renen färdades i samma riktning på samma spår, båda ovetande om varandra, från Håk mot Lin.
Så snart renen iakttogs företogs fullbromsning i syfte att få tågets hastighet att bliva lika med renens, eller mindre.
Under inväntan härpå förminskades ändock avståndet till renen oupphörligt.
Då biträdet J H Larsson bedömde saken så att en omkörning var oundviklig grep denne signallinan och gav signal 2 ”flyglarm” med tanke på att renen då skulle gömma sig i den närbelägna skogen.
Denna signal missuppfattades av den unga renen, vilken i stället för att taga ett enda räddande steg åt höger tog två ödesdigra steg åt vänster med påföljd att renen kom mitt framför loket i det ögonblick då omkörningen icke med några medel stod att förhindra.
Den beräknade omkörningen blev istället en överkörning.
Luleå den 27.2.52. B. Lundström


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum