Tdt-numrering (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, lördag, mars 10, 2018, 11:56 (284 dagar sedan)

Tjänstetidtabellerna - startpunkt grafen - numrerades ursprungligen i ordningsföljd, oberoende av årtal. T ex hade TÖJ sista tdtbok 1950 nr 120. Oklart om man räknat från WFJ eller PFJ
tillkomst.

Vid SJ kom (händelsevis?) årtalet och tdt slutsiffra att "rimma" från 1922-10-01. Än utgetts separata sommar- och vintertidtabeller, ursprungligen p g a tyngre körning vintertid.
Sifferparallelliteten höll man så fast vid. Två gånger provades tvåårstidtabeller, 1953-1954 och
1955-1956. Men trafikmönstren ändrades snabbare än så: Båda "mellanåren" fick man omarbeta det mesta. 1957 återgick man därför till ettårstidtabell: Som i dagens datavärld blivit för oflexibel! Omtrycken 1954 och 1956 kallades formellt för "ändringstryck". Som kunde ges ut
för större löpande ändringar när som helst under perioden.

Skrivsättet T81 etc infördes just från detta årtal. Kanske med snegling på danskarnas
K74 etc (K=köreplan). En radikal ändring, motsvarande SJ tdt 168!


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum