Gotlands Hesselby, 30-40-tal, bild (Byggnad)

av Kjell Aghult @, lördag, mars 17, 2018, 14:37 (455 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Förutom post så fanns ju samtrafik, både för gods och resenärer, mellan i stort sett alla järnvägar, så man undvek "dubblerade" stationsnamn också av den anledningen. Även alltför likalydande namn undveks; stationsnamnet Ravlunda var alltför likt Rävlanda varför den skånska stationen (från början!) fick namnet Ravlundabro.

Man får skilja på geografin, både postalt och järnvägsmässigt. Roma på Gotland contra Italien har nämnts förut på Forumet, likaså Charlottenlund i mer närliggande Skåne/Danmark. Men några
nästan-lika-namn lyckades man dock aldrig lösa: T ex Tärna (Västmanland) <> Särna (Dalarna);
Nättraby (Blekinge) <> Sättraby (Uppland). Godsflödena dem emellan var dock nog så svaga, att ingen större "krockrisk" fanns - ett kolli kan ju dock inte tala!

Ett slag hade svensk järnväg fyra "Valla" och fyra "Vallby". Men de flesta betjänade mest
lokalresor, så "krockrisken" var även här försumbar.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum