D 432 - Du2 - Dk? (Fordon: lok)

av Martin Långström @, Överstbyn, onsdag, april 11, 2018, 12:31 (349 dagar sedan) @ Anders Sandgren

Är det inte fortfarande en Du2 fast utan multipeldosor?
Ombyggnationen till Du2 omfattade ju en del andra elektriska ombyggnationer, saker som inte är helt lätta att återställa (och dessutom inte nödvändiga att återställa heller).


Rent funktionellt är den inte en Du2... och ska man kalla den för det ändå menar du?

SA


Nej, eftersom man ger illusionen av en Du. Men det är inte heller helt korrekt då loket har vissla och 'slickepottar' vilket är saker som försvann innan loket blev Du (1974, Du2 1976). Så den illusion man försöker ge är snarast en Dk.
Fast med Du's motorstyrka och Du2's styrsystem men utan multipeldosor.

Fast man måste nog vara väldigt nördig för att bry sig om det.

Just på D 432 är allt som kom till i ombyggnaden till Du2 borttaget. Så det är en Du sett till vilka motorer som är monterade.

Däremot så är D 444 en Du2 utan multdosor.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum