D 432 - Du2 - Dk? (Fordon: lok)

av Anders Sandgren @, Länna/Drevviken, onsdag, april 11, 2018, 14:13 (246 dagar sedan) @ Martin Långström

Är det inte fortfarande en Du2 fast utan multipeldosor?
Ombyggnationen till Du2 omfattade ju en del andra elektriska ombyggnationer, saker som inte är helt lätta att återställa (och dessutom inte nödvändiga att återställa heller).


Rent funktionellt är den inte en Du2... och ska man kalla den för det ändå menar du?

SA


Nej, eftersom man ger illusionen av en Du. Men det är inte heller helt korrekt då loket har vissla och 'slickepottar' vilket är saker som försvann innan loket blev Du (1974, Du2 1976). Så den illusion man försöker ge är snarast en Dk.
Fast med Du's motorstyrka och Du2's styrsystem men utan multipeldosor.

Fast man måste nog vara väldigt nördig för att bry sig om det.


Just på D 432 är allt som kom till i ombyggnaden till Du2 borttaget. Så det är en Du sett till vilka motorer som är monterade.

Däremot så är D 444 en Du2 utan multdosor.

Det var ju min första fråga så då klarnar det.

Betyder det alltså att strömavtagaren manövreras manuellt med spakar och inte med samma kanppar som huvudbrytaren? Det var väl så det var innan.
Jag har något minne av att även fram-back-omkopplaren ändrades vid Du2-ombyggantionen, om den var luftmanövrerad tidigare och blev elmanövrerad. Men jag är osäker på detta.
Det tillkom väl även ett larm från multloket (blindaxel?) samt amperemeter för motorström på detta tror jag.

Med den stora mängden lok och långa tillverkningsperiod samt driftperiod så finns det underlag för individuella avvikelser. Vid återställninen kommer också frågeställningen om man vill visa individen eller typen, vilket kan vara relevant i detta fall då det onekligen är en Du i ett äldre utförande trots att just 432 var Dk då. Men det fanns andra individer som var Du i detta utförande varför det blir rätt 'i princip' ändå. Resultatet är ju snyggt oaktat invändiga detaljer vilket även gäller 444. Och det är ganska få som ser skillnaden.

Sedan är det ju väldigt historiskt inkorrekt med GSM-R, ATC och en del annan numera påbjuden utrustning men sådant krävs ju om man inte bara skall parkera dem i en utställningshall...


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum