En skitsak (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, maj 09, 2018, 21:05 (346 dagar sedan)

I samband med lite modellbygge tittar jag närmre på uppgifter som återfinns i Särtryck 77. Detta får mig att konstatera viss inkonsekvens i nämnda publikation. För att konkretisera det hela handlar det om fd VGJ 2-axliga vagnar och huruvida dessa hade en eller två salonger samt om de hade toalett.

Tittar man i publikationen "Västergötland-Göteborgs Järnvägars Vagnslista för år 1944 framgår här vilka av vagnarna med VGJ littera BC4, C7, C8 och C9 som har toalett medan om man tittar i Särtryck 77 (från 1951) framgår detta inte. Däremot framgår det "allt" när det gäller normalspårsvagnar i Särtryck 77, till exempel är en "beskrivning å de olika vagnslitt" där man kan utläsa antal kupéer, toaletter och mycket mera men bara om normalspårsvagnar. Var hittar man uppgifterna jag söker för aktuella vagnar under SJ-tiden?

Det handlar om SJ 354-377 och gäller om vagnarna hade en eller tvåsalonger samt vilka vagnar som hade toalett.

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum