Signalstav, införande (Historiskt material)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, tisdag, maj 15, 2018, 22:04 (250 dagar sedan) @ Granis

Och på DONJ aldrig? Och därför inte på JTJ idag. Det kanske var fler privatbanor (fast med allmän trafik; industribanor o dyl är väl en annan sak) som aldrig ananammade denna?

Jodå, på DONJ ganska säkert från 1936, tillsammans med de flesta andra EJ. Från 1948 använde sig DONJ av SJ:s Säkerhetsreglemente (Sär), och där finns signalstaven definitivt med. (Dock oklart hur länge som Sär gällde på DONJ.)

Att JTJ har valt att avstå från signalstaven beror på att man vill skildra en tidsålder fore 1936.

Däremot är det mer tveksamt om signalstaven kom till användning på någon av de sju koncessionerade 600 mm-banorna. Men ÖSlJ valde ändå redan tidigt i sin verksamhet att använda sig av signalstaven p.g.a. den för allmänheten positiva "känna-igen-stinsen-faktorn".
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum