Max vagnvikt/dragkraft för ånglok (Järnväg allmänt)

av Anders_W @, onsdag, maj 16, 2018, 10:49 (406 dagar sedan)

Hej på Er!

Jag har försökt sammanställa de relativa (i.f.t. andra lok) eller absoluta dragförmågorna hos olika drivfordon på svenska spår, men av förklarliga skäl är det svårt att hitta uppgifter om äldre fordon.

Värst är det med ånglok, där tabellen hittills har lika många luckor som ifyllda fält.

Jag undrar därför om någon har kunskap som kan användas för att försöka täta luckorna. Allra bäst vore uppgift om max vagnvikt (även om denna ju varierar beroende på banans lutningsförhållanden) eller dragkraft. Även relativa uppgifter, som "lok X drog dubbelt så tunga tåg som lok Y" vore av hjälp.

De ångdrivfordon som hittills bara har frågetecken efter sig är:


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum