Max vagnvikt/dragkraft för ånglok (Järnväg allmänt)

av Micke Carlsson @, onsdag, maj 16, 2018, 11:23 (214 dagar sedan) @ Anders_W
Redigerad av Micke Carlsson, onsdag, maj 16, 2018, 11:38

Leta reda på boken SJK 13 Normalspåriga ånglok vid Statens Järnvägar. Gammal men brukade vara vanlig på bibliotek åtminstone "förr" och finns på antikvariat.

I den boken anges en mängd uppgifter om varje SJ normalspårsloktyp genom tiderna, även dragkraften angivet i megapond, Mp. Om loket har 7 Mp i dragkraft utövar det 7 (7.7?) tons kraft, vågrätt, i dragkroken. Vilken vagnvikt man får med sig med 7 ton beror på lutning, lagerfriktion, allt som bromsar upp den vågräta kraft loket utövar på tågsättet. Helt situationsberoende alltså, ett exakt värde är alltid beroende av omständigheterna. Det säger alltså inget om maskinstyrkan i hk eller kW, utan vad detta loks maskin med detta utväxlingsförhållande genom hjuldiameter osv kan skapa i form av kraft i banans riktning. Vill man ändå fuska kan man uppskatta att ett lok med 7 Mp dragkraft har en sådär 700 hästar, det är inte en jättedålig uppskattning men den är inte särskilt säker. På den vägen kan ett växellok vara starkare än F-loket mätt i dragkraft, men F-loket utvecklar ändå så väldigt mycket mer kraft om man mätte i kW.

Någon annan max vagnvikttabell än vad linjeboken kan erbjuda har jag nog aldrig sett, man verkar alltid relatera till bansträckan och inte den tekniska förmågan under idealförhållanden. I beställningskontrakt kan det finnas villkor för vad ett nytt lok ska klara, t ex kontinuerligt 250 ton i 90 km/t på plan bana, 250 ton i 60 km/t i 10 promille lutning osv. men det säger ju inget vad loket faktiskt klarar, bara vad det minst ska klara. Uppgifterna av det slaget får man nog leta efter på riksarkivet eller liknande.

https://www.stenvalls.com/jarnvagar-railways/antikvariska-bocker/1-sverige/lok-och-moto...


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum