Rök och Svanshals 1960 – vad är det vi ser? Betor? (Järnväg allmänt)

av johanmmolin @, måndag, juni 11, 2018, 17:42 (223 dagar sedan) @ Leif B

Egentligen osannolikt, av två skäl:

Betodlingen minskade rätt drastiskt redan de närmaste åren före sockerbrukets nedläggning, och mycket snabbt därefter ersattes betodlingarna av rapsodlingar. Så vid aktuell tidpunkt (vilket den nu är, nu har vi snarast närmat oss år 1962) fanns med all säkerhet inga betodlingar alls kvar. Väl märk att nästan alla bettransporter i västra Östergötland skedde via FVÖJ:s gamla bana. Betor odlades väsentligen norr om Tåkern och i ringa utsträckning söder därom.

Skäl nummer två som talar emot att det skulle vara bettransporter är att dessa regelmässigt skedde mellan slutet av oktober och långt in i november. Här har vi uppenbart utslagna lövträd på fotot. Bettransporter mitt i sommaren? Nej, det tror jag inte. Betblasten återtransporterades mycket tidigare än så. Det känns för övrigt tämligen oekonomiskt, att transportera betblast från t ex Skåne.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum