De första G-vagnarna, en pusselbit? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, tisdag, juni 12, 2018, 18:50 (282 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Det jag ser att de är modernare är att de ser ut att ha långbalkar av järn medan de svenska hade långbalkar av trä. Det är i första hand utförandet av diagonalerna som pekar på järnbalkar då dessa diagonaler är uppdelade och inte genomgående som brukar vara fallet vid träramar.

Tillgängligheten på litteratur om äldre Danska godsvagnar är inte så stor, i alla fall har jag inte funnit så många böcker. En bok är dock "Godsvognsmateriellets historie" av Jens Bruun-Petersen (Baneböger 1993). Det faktum att de Danska järnvägarna är äldre än de Svenska kan möjligen medfört att man haft en längre gången utveckling vid tidpunkten för etableringen av järnväg i Sverige, eller?

Boken tar bland annat upp godsvagnarna vid det Själlandske Jerbane Selskap, etablerat 1847, och nämner en anskaffning av större anskaffning av täckta godsvagnar 1856-57. Dessa vagnar skall enligt boken varit utrustade med plattform i ena änden, troligen en vagnar av den typ som ritningen visar. Boken visar två bilder av täckta godsvagnar, en som liknar ritningen och anges som fd nr 316 och angiven som byggd i Köpenhamn 1858 (bild som DSB Id 876 och bevarad vi Maribo-Brandholm museibana 1968), den andra som fd F 56 byggd av Lauenstein 1856 och senare ombyggd till verkstadsvagn och idag bevarad vi Jernbanemuseet i Odense. Bägge bilderna visar vagnar med troligen långbalkar i järn.

Kan det varit så att Danmark vid samma tidpunkt som Sverige beställde vagnar från Lauenstein hade övergått till att köpa vagnar med långbalkar av järn medan Sverige valde långbalkar av trä och först runt 1863 oxså övergick till långbalkar av järn?

Bortsett för underredet finner jag ritningen intressant då den visar en vagnskorg som tycks stämma överrens med den vagnar som anges som beställda av Statsbanan redna 1856.

Kanske "UTJ" kan, med sina kontakter hos Jernbanemuseum, hjälpa till med frågan om underredeskonstruktionen i Danmark 1856-57?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum