Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor? (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää @, Åbo, tisdag, juni 12, 2018, 20:34 (342 dagar sedan) @ Anders_W

Precis. Indikeringskontroll (dvs. omsändning av alla indikeringar) skedde även vid order om upphävande av indikeringsblockering i system JZA 11 (således relä-fjb). Vid momentant tillslag av relä S15 (orderrelät) i reläsats IS bröts hållkretsen till ST-reläerna i samtliga ORG-reläsatser varvid samtliga indikeringar sändes på nytt (se kretsschema LME 503111 och beskrivning MI/B 1677 sida 14).

Finns kretsschemor för CTL-systemet bevarade någonstans? Ett CTL-centralstativ och delar till en panel finns i ULJ förråd men jag har inte stött på kretsschemor. De vore intressanta att studera. Jag har i ett annat förråd stött på oidentifierade LME-plåtburkar innehållande reläer och en vridväljare som skulle kunna tänkas ha ingått i CTL-systemet.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum