De första G-vagnarna, en pusselbit? (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell @, Vallentuna, tisdag, juni 12, 2018, 23:33 (312 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Det jag ser att de är modernare är att de ser ut att ha långbalkar av järn medan de svenska hade långbalkar av trä. Det är i första hand utförandet av diagonalerna som pekar på järnbalkar då dessa diagonaler är uppdelade och inte genomgående som brukar vara fallet vid träramar.

Inte är det balkar av järn. De har ju långa bultar igenom för att fästa lagergafflar och annat. Se de över en meter långa bultarna från yttersida ena långbalken till yttersida andra.
Diagonalbalkarna har ju också genomgående bult i ändarna för att hålla fästjärnen till andra balkar.
/tell


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum