Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 13, 2018, 00:27 (223 dagar sedan) @ Anders Järvenpää

Finns kretsschemor för CTL-systemet bevarade någonstans? Ett CTL-centralstativ och delar till en panel finns i ULJ förråd men jag har inte stött på kretsschemor. De vore intressanta att studera. Jag har i ett annat förråd stött på oidentifierade LME-plåtburkar innehållande reläer och en vridväljare som skulle kunna tänkas ha ingått i CTL-systemet.

Det vore intressant om detta material i framtiden kunde ställas ut för att i någon mån visa tekniken och operatörsgränssnittet i denna tidiga fjärrstyrningsanläggning.

Saltsjöbanans CTL-central ändrades nog en del när order och indikeringar började sändas elektroniskt, även om själva panelen behölls. Ett rattläge tycks dock att döma av bilder ha försvunnit. Kanske var det läget för totalindikering - OM det elektroniska systemet skannade understationerna kontinuerligt borde en totalindikering inte behövas? Jag vet dock inte om SB elektroniska CTC fungerade så.

Jag har fotat av en del material från SJ bantekniska byrås arkiv, numera i Riksarkivet. Vid en snabb koll hittar jag dock endast ganska otydliga bilder, men jag gjorde eventuell en förnyad avfotografering som kanske gav bättre resultat. Skall undersöka vid tillfälle.

Totalindikeringen var nog från början inte påtänkt i CTL-systemet. Bland bantekniska byråns handlingar hittade jag en beskrivning från Signalbolaget för CTC/CTL Malmö - Trelleborg, upprättad i juni 1934. Där nämns inget sådant läge, och totalt var det bara sex order som kunde ges per station (med station avsågs då en hel mötesstation). Växlarna skulle vid behov läggas om av tågpersonalen. När ett tåg skulle tas in på sidotågväg gavs en order som via en dvärgsignal vid infarten indikerade att lokbiträdet skulle lägga om växeln så att tåget gick in på sidan. Huvudsignalen fortsatte att visa "stopp". Det tycks inte ha gått att styra några utfartssignaler; det fanns nog bara blocksignaler vid stationsgränsen och dessa visade antagligen normalt "kör" enligt samma upplägg som på Saltsjöbanan och vid "Absolute Permissive Block" i USA.

I december 1934 hade man tänkt om, Signalbolaget offererade nu även 14 växeldrivanordningar för de sju stationerna och det fanns rattlägen för att begära både infarter och utfarter för båda spåren. Men fortfarande inget rattläge för "totalindikering".


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum