Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor? (Signaler/säkerhet)

av Anders Järvenpää @, Åbo, onsdag, juni 13, 2018, 10:22 (312 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Begreppet totalindikering är av senare datum och har en annan betydelse (utökade indikeringar). Här är det uttryckligen frågan om indikeringskontroll, således att man som en engångsföreteelse begär en omsändning av alla indikeringar från en station (ordern kan givetvis upprepas hur många gånger som helst). Samma funktionalitet finns i Siemens reläfjärrstyrning. Jag tror att man ganska snabbt kom underfund med behovet av funktionen efter att ha tappat ett par indikeringar, vilket man kan räkna med i den här tekniken.

Pappret från 4/12 1934 är intressant. Relästativet i ULJ förråd liknar det som beskrivs på sida 7. Jag har tidigare gjort diagnosen att stativet inte kommer från SB utan att det snarare är frågan om någon form av demonstrations-, prov- eller laboratorieanläggning som kommer från LME. Panelbitarna med rattarna har inte samma utförande som vid anläggningen på SB (och den panelen finns såvitt jag har förstått bevarad i spårvägsmuseets samlingar) men däremot stämmer de överens med en bild som finns i Ericsson Review.

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen. Jag har en kopia av LME fasadritning över spårplanen i arkivet och kan skanna in den om intresse föreligger.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum