De första G-vagnarna, en pusselbit? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, juni 13, 2018, 19:36 (400 dagar sedan) @ BD

Det jag ser att de är modernare är att de ser ut att ha långbalkar av järn medan de svenska hade långbalkar av trä. Det är i första hand utförandet av diagonalerna som pekar på järnbalkar då dessa diagonaler är uppdelade och inte genomgående som brukar vara fallet vid träramar.


Inte är det balkar av järn. De har ju långa bultar igenom för att fästa lagergafflar och annat. Se de över en meter långa bultarna från yttersida ena långbalken till yttersida andra.
Diagonalbalkarna har ju också genomgående bult i ändarna för att hålla fästjärnen till andra balkar.
/tell


Håller med. Underredet består av träbjälkar.

I samband med att jag byggde några modeller av de Lauensteinska person- och godsvagnarna funderade jag över vad som genererade valet av färgsättningen. Sökte lite om de tyska järnvägarna för att se om samma färgsättning återfanns men litteraturen om just perioden runt 1850-talet är inte enorm. I samband med mitt sökande funderade jag oxså på underredeskonstruktionerna och av de få ritningar/skisser jag fann kan jag inte erinra mig att jag såg någon som påminde om leveranserna till Sverige.

Detta får mig att fundera på följande;


Även om Lauenstein i Hamburg kanske inte var det största fabriken i Tyskland som tillverkade järnvägsvagnar hade de uppenbarligen två underredeskonstruktioner vid tidpunkten. Vad kan fått Sverige att välja den konstruktion som man valde?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum