Saltsjöbanans original-CTL -kretsschemor? (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, juni 13, 2018, 23:16 (222 dagar sedan) @ Anders Järvenpää
Redigerad av Gunnar Ekeving, onsdag, juni 13, 2018, 23:28

Begreppet totalindikering är av senare datum och har en annan betydelse (utökade indikeringar). Här är det uttryckligen frågan om indikeringskontroll, således att man som en engångsföreteelse begär en omsändning av alla indikeringar från en station

ja, det är ett viktigt påpekande. CTL-systemet hade ingen funktion som för en viss station kunde visa totalinformation som normalt inte syntes på panelen i centralen.

Pappret från 4/12 1934 är intressant. Relästativet i ULJ förråd liknar det som beskrivs på sida 7. Jag har tidigare gjort diagnosen att stativet inte kommer från SB utan att det snarare är frågan om någon form av demonstrations-, prov- eller laboratorieanläggning som kommer från LME. Panelbitarna med rattarna har inte samma utförande som vid anläggningen på SB (och den panelen finns såvitt jag har förstått bevarad i spårvägsmuseets samlingar) men däremot stämmer de överens med en bild som finns i Ericsson Review.

Signalbolaget hade minst en demonstrationsanläggning, i en artikel i Ericsson Review 1936 finns på sidan 74 bilder på en CTL-panel som nog motsvarar den beskrivning man skickade till SJ i december 1934:

[image]

[image]
[båda bilderna från H. Montell: "Centralised Traffic Control" i Ericsson Review 1936 s 72 ff]

I "Meddelanden från Sveriges Enskilda Järnvägars Ingenjörsförbund" 1936 finns ett föredrag "CTL-systemet" av Windahl, och där nämns att ingenjör Montell vid SEJIF-mötet demonstrerade en CTL-central för manövrering av EN station. Det var dessutom bara en växel (eller rättare sagt ett växeldriv) i demo-anläggningen. Men panelen kan förstås ha haft indikeringslampor och rattar för fler stationer utöver den som var uppkopplad.

Sedan fanns det ett tag i Henriksdal en provisorisk manöverpanel med rattar:
[image]
[bild från Nya Dagligt Allehanda den 4 febr 1938]
Den panelen kan möjligen tänkas tidigare ha använts för försöks- och/eller demo-ändamål.

Den elektroniska fjärrstyrningen på SB var av typ LME JZA 711 och finns till en del i ULJ förråd, dock ej spårplanen. Jag har en kopia av LME fasadritning över spårplanen i arkivet och kan skanna in den om intresse föreligger.

Intresse föreligger :-)


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum