Kolvaktsboden i Frövi? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, onsdag, juli 04, 2018, 18:52 (265 dagar sedan)

I första bandet om fyra i bokserien "Från Järnbärarland Till Stålbad" finns en bild från Järnvägsmuseums samlingar med bildtexten "Kolvaktsbod, vattentorn och även bostadshuset vid Frövi". Vidare finns i förteckningen i samma bok över byggnader i Frövi följande uppgift; "1930 = Kolvaktsboden 16 uppfördes, är en f.d. Godsfinka. Uppförd på slaggplint, vagnsväggar och papptak".

Fotot visar del av kolvaktsboden men jag tycker det mer påminner om en f.d. personvagn. Vilken vagn var det som 1930 blev kolvaktsbod?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum