Från Beyer Peacock till Borsig (Järnväg allmänt)

av Ola Ahlström @, torsdag, juli 05, 2018, 14:57 (230 dagar sedan) @ BD

Från att beställt lok från Beyer Peavock, loktyper som uppenbart även såldes av Britterna till andra järnvägsbolag, valdes senare Borsig som leverantör.

Jag har tidigare försökt få svar på om dessa tyskbyggda lok (C-, D- och K-klassen) även återfanns på andra järnvägar på Kontinenten ..
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=60138

... och då fått delsvar som kan tolkas som att loken ritades i Sverige men tillverkades hos Borsig.
http://www.jvmv2.se/forum/index.php?id=60165

Dock kvartsår min undran;
Fanns den kunskap vid anskaffning av nya lok runt 1875, tjugo år efter Statsbanornas skapande, hos Statsbanorna att man kunde beställa lok hos en stor tysk tillverkare konstruerade av SJ? Om det handlade om "utprovning" varför valdes då inte en beprövad tysk konstruktion? Hade man i Sverige verkligen råd vid denna tidpunkt att experimentera istället för att köpa "på hyllan varor"? Har svårt att tro att väder, vind och geografin inte skulle tillåta tyska lokkonstruktioner i Sverige.

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum