Ritning på låg huvudsignal (Frinnaryd) (Järnväg allmänt)

av WS @, torsdag, oktober 11, 2018, 13:10 (252 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Gamla "förbigången"/sidospåret Frinnaryd, i drift till ca 1992,
hade den här typen av dvärgsignaler som syns på denna tydliga bild.
Vill minnas att dessa enbart hade 2 ljusöppningar, men kan minnas fel.


Mindre sannolikt att man vid utfart från ett förbigångsspår visade något annat än två gröna sken. Dessa låga huvudsignaler vid SJ kom till som ersättning för (växlings)dvärgsignaler, som länge var standard vid utfart från sidotågvägar på dubbelspårsstationer. Huvudsignaler (höga) fanns endast längs de genomgående huvudspåren. Se t ex ritning Finnerödja från 1961 [Järnvägsmuseet].

Dvärgsignalerna syntes dåligt (detta var innan man infört huvuddvärgsignaler med röda sken), därför infördes de låga huvudsignalerna. Att man inte direkt gick in för höga huvudsignaler berodde antagligen på att det ansågs angeläget att tydligt visa vilken signal som gällde för huvudspår respektive förbigångsspår.

Saltsjöbanans låga huvudsignaler (åtminstone en sådan i Neglinge fanns kvar bara för någon månad sedan) kom till huvudsakligen på grund av att man ville tydliggöra vilka signaler som gällde för högerspår respektive vänsterspår på dubbelspårssträckor. Av samma skäl hade SJ vid sina automatiska linjeblockanläggningar på dubbelspår olika signaler för vänsterspår (rött/grönt) och högerspår (dvärgsignalbilder givna från en hög signal som var större än de vanliga dvärgsignalerna).


Ok. Ni har säkert rätt om 3 sken - Min minnesbild var grötig.
Finnerödjas placering av både signaler och sidospår/förbigång
stämmer också bra med hur Frinnaryd såg ut då.(Förutom stick).

Tack både Ekeving och Pålsson. /WS/


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum