Signalering vid obevakad körning (Järnväg allmänt)

av Kjell Aghult @, fredag, november 02, 2018, 08:39 (346 dagar sedan)

Detta är ett tillägg till T-semaforavsnittet.
Både DSB och NSB hade på sin tid särskilda signalbilder för obevakad station. Utöver den skriftliga ordergivningen: I tjänstetidtabellen eller, tillfälligt, på blankett.

Vid DSB tändes då en tilläggsignal: Lamptriangel (3 st) på likadan bakgrundsskärm. Placerad på stationshusets spårsida. Triangeln var också tjänstetidtabellens generella symbol för att platsen kunde vara obevakad. Signalen slopades i 1975 års nya Säo, då hela avgångsproceduren gjordes om.

Privatbanorna arbetade ju ibland enklare (Med t ex § 100): På station med T-semafor fälldes ju vingarna nedåt under obevakad tid, jag sett det på nedlagda Ålborg Privatbaner. Fanns huvudljussignaler släcktes dessa.

I Norge fanns på vissa stationer en liknande tilläggssignal: Vit blink, på infartssignalen. Slopad någon gång på 1980-talet. På vissa sidobanestationer, med "enkelt innkjörsignalapparat" släcktes i stället dessa signaler (jfr Danmark).

I Sverige har hela tiden enbart "pappersexercis" gällt. Som givetvis kräver viss reda:
T ex vid tågförseningar, då tkl arbetstider kan komma i olag.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum