Det lilla R:et (Forumet)

av Jan Langstrom @, lördag, november 03, 2018, 23:49 (228 dagar sedan) @ Harald

Även jag stod frågande inför Rolf Nordins inlägg. Jag hade aldrig sett något sådant. Men jag öppnade detta forum i Midori och se, där fanns det. Visade sig också i Internet Explorer, Opera, Chrome och Chromium, men inte i i Firefox på min dator (Linux) däremot på en Windowsdator.

Så jag grävde lite djupare i My Little Forum och lärde mig en hel del på det. Formateringsinformation har man numera vanligen i en separat fil, formatmall (style sheet, CSS). Där kan det finnas (vilket jag inte visste) finnas s k pseudoelement som gör det möjligt att lägga till text som inte finns i huvuddokumentet. I det här fallet lägger man till ® efter alla namn som är betecknade "registered_user". Av allt att döma gjordes detta redan 2015.

Om det låter krångligt, tänk på Müllers sliddiagram, som utan tvivel många här är bekanta med. Förklara det för en utomstående!

Återstår att undersöka varför jag sluppit att se ®. Å andra sidan är jag gärna utan.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum