Radiodirigeret trafikafvikling i Danmark (Järnväg allmänt)

av Ulf Pålsson @, Stockholm, söndag, november 04, 2018, 10:22 (169 dagar sedan) @ Jim Hansson

I dag finns inga obevakade stationer i Danmark. Banorna har olika typer av fjb eller "radiodirigeret trafikafvikling" ( = `§ 100 på radio´). Det senare på två DSB-trafikerade
och en bolagstrafikerad linje.


Menar du med "radiodirigeret trafikafvikling" den varianten när man inte har spårledning men fjärrmanövrerade stationer och där "tåganmälan" utväxlas mellan fjärrtågklareraren och föraren? I så fall var det nytt för mig att det över huvud taget funnits på DSB-sträckor. Vilka sträckor är det som har detta idag, statliga så väl som privat?
Jim

Radiodirigeret trafikafvikling finns i dag på två sträckor på Banedanmarks nät:

* Ribe--Tønder. Styrs av fjernstyringscentral (FC) Esbjerg.
* (Struer)--Thisted. Styrs av FC Aarhus.

På dessa sträckor saknar linjen mellan stationerna linjeblockering, men stationernas ställverk är fjärrstyrda och indikeras i FC. Dock är stationerna, med några undantag, inte utrustade med huvudsignaler för utfart utan bara med indkørselssignaler (I-signaler).

Stationsbestyreren (= tågklareraren) i FC ger muntligt körtillstånd, som kan gälla en eller flera banestykker (= bevakningssträckor). Föraren lämnar ankomstanmälan till FC. Stationsbestyreren registrerar på en form av beläggningsplan ("blankgraf") och föraren på en särskild blanket. I-signalet på en station som körtillståndet gäller förbi visar "kør igennem", men I-signalet på den station som är körtillståndets slutpunkt visar inte bättre än "kør" (vilket betyder ungefär "kör in på stationen och stanna där").

Den "privatbane" som har radiodirigeret trafikafvikling är, så vitt jag vet, f.d. Vemb--Lemvig-- Thyborøn jernbane, som nu drivs av Midtjyske Jernbaner. FC finns på banans huvudort Lemvig. Men, på grund av att länken till deras webbsida med dokument inte fungerar just nu har jag dock inte lyckats verifiera detta.
/up


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum