SJ anskaffning av kinesvagnarna litt Ibr Del 3 (Järnväg allmänt)

av Oskar F @, måndag, november 05, 2018, 20:04 (343 dagar sedan) @ BD

(antar att det här var sista meddelandet från BD, annars kanske svaren kommer ...)

Intressant tidsdokument. Om jag sammanfattar några anmärkningsvärda saker:

Det var två vagnagenturer som erbjöd SJ kinesvagnar, men Geijer fick dra sig ur efter att den belgiska verkstaden sagt upp erbjudandet och kvar var då Chr. Ohlsson. Jobbade de parallellt i flera fall?

SJ begärde den 14 mars 1940 (bara några dagar efter beställningen eftersom transporterna till Finland skulle minska kraftigt när man den 13 mars tvingats medla fred med Sovjet) att upphäva beställningen på 150 Ib-vagnar (senare Ibr där "r" står för stor rymd), men den tycks ha genomförts ändå. Kan det vara att Kungl Maj:t någon dag innan redan beviljat medlen som avgjorde?

Leveransen hindrades av de belgiska verkstäderna som hänvisade till en order från Frankrike på all tillverkningskapacitet av godsvagnar eftersom man inte ville ha malmleveranser från Sverige till Tyskland med dessa vagnar. Belgien invaderades den 10 maj 1940 men det här var alltså halvannan månad tidigare. Men vagnarna skulle byggas om i Belgien, när skedde leveranserna?

Vad jag kan se hade SJ 1968 vid UIC-märkningens införande en nummerserie med 335 Ibr-vagnar. Man måste alltså köpt flera vagnar än SJ 150 + BJ 20 vagnar (BJ var först). När köptes de resterande?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum