Gc 93 på 1930-talet (Fordon: lok)

av Anders Sandgren @, Bredäng, tisdag, november 06, 2018, 14:32 (167 dagar sedan)

På denna bild (Jvm,KBBA00932) kan man se loket när det återuppstått.
[image]

Några intressanta detaljer är att:
- loket har vakuumejektor med utlopp i sotskåpet
- motvikterna på drivhjulen saknas
- inga bromsar på loket, bara på tendern
- varningsskylt för kontaktledning men ingen åskvigg

Under dess aktiva tid fram till slopningen 1909 finns det ingen notering om vakuumbroms och att dra utloppen till sotskåpet var nog något som kom på ca 1910. Äldre lok hade ljuddämpare i hytten. A-loken fick ljuddämparen utbytt mot dylik dragning någon gång runt 1910 även om även rör upp bakom skorstenen förekom ett tag. Nyare lok fick utlopp i skorstenen via särskild ingång där, något som blev en frostficka senare.

Avsaknad av motvikterna kan tyda på att loket varit nedkopplat en längre tid. Man ser inga koppelstänger eller vevstakar på gångbordet men de kan ligga på tendern (om de finns). Eller hade inte G-loken några motvikter?
Var det möjligen så att loket, liksom Bb 54, användes som värmelok med dammsugningsejektor?
Detta kunde i så fall förklara var loket 'försvann' under åren 1909 (då loket anges som slopat och skrotat) till 1928 när det dyker upp hos järnvägsmuseet i samband med att museiloket Gc 161 utlånas till skopkransväxlingen i Luleå.

Avsaknaden av bromsblock motsäger att loket kunde använts i skopkransväxlingen då ångbroms var ett krav där. Gc 161 hade fått detta ca 1917 vilket också var en viktig anledning till att loket överlevde till 1921 och att det 1928 återtogs i tjänst. Gc 161 fick pannbyte i Göteborg 1919, lok 78's panna lades in, 161's panna blev verkstadspanna i Göteborg.

Avsaknad av åskvigg men väl varningnskylt kan tyda på att loket funnits i någon form av tjänst fram till 1920-talet men nog inte var det på 1930-talet.

Finns det någon mer information?


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum