SRJ boggivagnar 25-32? (Fordon: vagnar)

av Ola Ahlström @, måndag, december 03, 2018, 10:37 (174 dagar sedan)

Stockholm-Rimbo Jernväg fick 1896-99 leverans av åtta boggivagnar från Atlas. Det var fem 3:e klassvagnar, två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnar och en 2:a klassvagn. Senare byggdes två av 3:e klassvagnarna om till kombinerade 3:e klass och resgodsvagnar.

Jag söker uppgifter, helst ritningar, som visar de två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnarna nr 27 och 29 samt 2:a klassvagnen nr 28. De enda "ritningar" jag funnit är inredningsritningar som publicerats i Roslagsexpressen nr 3 1971 men här kan man inte utläsa fönsterindelningen.

Vidare skulle det vara intressant att höra om vagnarnas historia, byggdes fler än två av 3:e klassvagnar om, och bibehöll 2:a klassvagnen och de två kombinerade 2:a och 3:e klassvagnarna sina 2:a klassindelningar tiden ut?

Ola Ahlström
Malmö


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum