"K"-märkta lokstallar? (Byggnad)

av Ola Almquist @, Göteborg, onsdag, december 12, 2018, 00:17 (186 dagar sedan) @ -ch-

Lokstallarna i Östersund.


De ingår i Östersunds riksintresse för kulturmiljövård men är inte byggnadsminnesförklarade. Finns det något annat lagskydd som rör dessa?


Vet ej! IBAB fick då stränga krav på sig när de flyttade in sitt huvudkontor i lokstallet att inget i exteriören fick ändras. Tre stallportar öppnades upp för kontorens fönster vilket godkändes med de gröna portarna skulle vara kvar, uppställda.

"Söder 1:18
För lokstallarna medges småindustri och järnvägsändamål. För utförligare
beskrivning av vilka verksamheter som räknas till detta se vidare under
respektive rubrik på sidan 24 och framåt.
26
Samrådshandling
Lokstallarna har idag en bruttoarea på 5480 kvadratmeter. Av dessa används
1100 kvadratmeter som kontor och 4380 kvadratmeter som
verkstadslokaler. För byggnaden medges en högsta bruttoarea på 5500
kvadratmeter. För den befintliga byggnaden ger detaljplanen ingen utökad
byggrätt. Byggnadsarean begränsas därför genom en egenskapslinje runt
befintlig byggnad. Byggrätten motsvarar därför ytan för befintlig byggnad.
Högsta nockhöjd är 313,0 meter över nollplanet (RH2000) vilket motsvarar
nockhöjden på befintlig byggnad.
På grund av byggnadens kulturhistoriska värde skyddas den med en
skyddsbestämmelse och med en bestämmelse om rivningsförbud, se även
rubriken Kulturmiljö."

Funnet i Detaljplan för Ångbryggeriet 1,
Söder 1:17 och 1:18 m fl UTÖKAD ANVÄNDNING SAMT NYA BOSTÄDER utgiven av Östersunds kommun. Sök på nätet, länkadressen blev för lång.

M.v.h.
Ola


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum