Lokstallet i Linköping (Byggnad)

av S-O Johansson @, tisdag, januari 01, 2019, 19:21 (170 dagar sedan) @ Sven A

Jag vill minnas att skivorna är i rätt dåligt skick och därför ligger de låsta i "rakläge" sedan länge. Krävs nog en del insatser för att få dessa i funktion


Stålmässigt är vändskivorna i utmärkt skick, ingen rost, bra färg etc.
I vilket skick lager är i vet jag inte.
Ser ingen rest av någon maskinell drivanordning, sålunda tror jag att dessa var manuella under hela dess drifttid.

Fram till 1990-talet var den stora 20-meterskivan tryckluftsdriven. Men i och med att stora SJ-stallet övegavs för stallning av fordon så upphörde underhållet av den anläggningen. Lilla skivan vid ÖCJ-stallet har alltid varit handmanövrerad.
Idag är är alla spåren in till portarna i SJ-stallet, det stora, överasfalterade dessutom har SJ-stallet stått ouppvärmt minst 25 år så även om man skulle få in fordon där så skulle det nog kosta en slant att få ordning på värmen. En tanke med stallning av fordon där är väl att man skall kunna jobba med fordonen under tak vilket inte går så bra om värme saknas.
ÖCJ-stallet är fortfarande uppvärmt men används idag inte till järnvägsverksamhet. En del uthyrd till en Mc-klubb och spåren in till stallet även här överasfalterade.
Spåret över skivan används också dagligen för överstående fordon som går i UVEN-omloppet Linköping-Sala. Och det underhållet verkar bli kvar i Linköping trots tankar att flytta det till den nya verkstaden i Eskilstuna.

Jag tror att man låste dessa i rakläge, när man slutade använda lokstallet.

Om jag inte minns fel så gjordes det i början av 2000-talet. Sista användning av spårgående material var att Euromaint förvarade reservboggier till Y2 och X12/14 i två stallportar.

Jag har krypit under dessa vändskivor, en gång per år sedan 2012...

I vilken funktion har Du gjort det? Om man får fråga.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum