Tidsbestämning NBJ-graf (Tidtabeller)

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, måndag, januari 07, 2019, 16:02 (161 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Borde vara sent 70-tal.

Jag föreslår i stället 1966-05-22. Motiveringen är att persontågen är borta, vilket skedde från just detta datum. Vidare framförs två ordinarie godstågspar Gyttorp-Bofors och Strömtorp-Otterbäcken. De reducerades på båda sträckorna till ETT fr o m 1966-12-12. Malmtrafiken höll
på att klinga av och de "stora loken" T25 och T26 hade levererats.

Känner igen tåg 116-117 från Örebro.
hur länge gick det???

Till 1978-12-01. Obs att de på senare år gick som vut Nora <> Ervalla.

Eftersom jag har just denna graf så kan jag intyga att Kjell Aghults gissning är helt korrekt. Jag har också ett ändringstryck (PM Ta 1) gällande fr.o.m. 1 juni 1966 där följande bläckändringar skulle införas på den grafiska tidtabellen:
a) Tåg 116 mellan Gt - N förses med tvärstreck.
b) Tåg 153 mellan N - Gt ändras till heldragen linje med tvärstreck.


Hela tråden:

 RSS-feed av trådar

powered by my little forum